Veiklos strategija

Atgal

UAB „Šiaulių vandenys“ -

 • šiuolaikiška vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė;
 • Šiaulių regiono vandentvarkos lyderė;
 • viena iš pirmaujančių vandentvarkos įmonių Lietuvoje.

Misija

Užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.

Vizija

Auganti, socialiai atsakinga, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę, įmonė, kurioje gera dirbti. 

Strateginiai tikslai
 • Užtikrinti visiems klientams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.
 • Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio efektyvumą.
 • Gerinti aplinkos ekologiją.
 • Užtikrinti teisės aktų laikymąsi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainodaros srityje.
 • Stiprinti darbuotojų motyvaciją.
 • Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.
Veikla

Pagrindinė veikla:

 • Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas;
 • Nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas;
 • Paviršinių nuotekų tvarkymas;
 • Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis.

Pagalbinė veikla ir paslaugos:

 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas ir tiesimas;
 • Vandens nuotėkių paieška ir televizinė vamzdynų diagnostika;
 • Specialiojo transporto ir įrengimų nuoma;
 • Šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimas, remontas ir patikra;
 • Geriamojo vandens, paviršinio vandens, nuotekų ir dumblo cheminė ir bakteriologinė analizė.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-07