Veiklos dokumentai


Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290)

Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu T-346)

UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis planas 2015-2020 m. (2018 m. balandžio 10 d. redakcija) 

UAB „Šiaulių vandenys“ 2018-2020 metų veiklos planas (1 priedas) (patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-253 ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-216)

Įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB „Šiaulių vandenys“ veikla (Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. A-375)

UAB „Šiaulių vandenys“ įstatai (patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-661)

UAB „Šiaulių vandenys“ strateginis veiklos planas 2019-2021 m. (patvirtintas UAB š„Šiaulių vandenys“ valdybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 06-12)

Paskutinį kartą redaguota: 2019-08-27