Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje

  • Titulinis
  • Projektai
  • Vykdomi
  • Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių miesto Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje
Atgal

Projektas vykdomas vadovaujantis „Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu“ (toliau - Specialusis planas), kurio keitimą 2017 m. liepos 27 d. sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės taryba ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Projekto tikslas - užtikrinti viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtrą ir prieinamumą vartotojams Šiaulių mieste.

Projekto sudėtis ir lėšos
Pagal Specialųjį planą tinklus planuojama vystyti keliais etapais. Kadangi darbų apimtys yra didelės, teritorijos buvo suskirstytos ir darbai padalinti į smulkesnius etapus. Pirmuoju etapu tinklai bus plėtojami Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje.

Iki 2025 metų tinklų plėtra planuojama dar dvejuose individualių gyvenamųjų namų kvartaluose: Lieporių-Šventupio (rytinė dalis) (buv. Verduliai) ir Lieporių-Šventupio (pietrytinė dalis) (buv. Lieporių, Verdulių rajonų dalis).

UAB „Šiaulių vandenys“ šį projektą vykdo savomis lėšomis. Šiaulių miesto savivaldybė pritarė šioms investicijoms, bei, skirstydama praėjusių metų pelną, dalį pelno paliko būtent šiems darbams. Darbų vertė – 983,34 tūkst. eurų (be PVM).

Tinklų statybos darbus vykdo UAB „SROS“.


Problema

UAB „Šiaulių vandenys“ siekia, kad kokybiškos vandens paslaugos būtų prieinamos kiekvienam miesto gyventojui. Tačiau tokios galimybės dar neturi apie 1 proc. namų ūkių individualių namų kvartaluose, kuriuose, vadovaujantis Specialiuoju planu, numatoma vystyti vandentvarkos infrastruktūrą.

Gyventojai priversti vartoti dažnai higienos reikalavimų neatitinkantį šachtinių šulinių vandenį. Kiti, spręsdami šią problemą, investuoja ir įsirengia vandens gręžinį, dar kiti perka vandenį buteliuose. Nei vienas iš šių variantų nėra tinkamas sprendimas, nes dažnu atveju rizikuojama sveikata, be to, išlaidaujama.

Ypač daug nepatogumų ir problemų namų ūkiai patiria dėl nuotekų pašalinimo. Gyventojai priversti kaupti nuotekas išsėmimo duobėse, rezervuaruose, o vėliau rūpintis jų išvežimu. Dažniausiai nuotekos kaupiamos 3 kub. m talpose. Jei name gyvena 3 žmonės, talpa prisipildo per 2-3 savaites ir jau reikia ją valyti. Pagal UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų išvežimo paslaugos įkainius, tokios talpos ištuštinimas kainuotų 14,55 Eur. Tuo tarpu prisijungus prie centralizuoto nuotekų tinklo, vieno kub. m nuotekų tvarkymo kaina būtų 1,36 Eur, o už 3 kub. m reikėtų mokėti 4,08 Eur.

Toks nuotekų tvarkymo būdas ne tik brangesnis, bet ir teršia aplinką. Yra atvejų, kai nuotekos kaupiamos nesandarioje duobėje, periodiškai neišvežamos, talpos nevalomos. Be to, papildomų rūpesčių kelia ir nuotekų išvežimo dokumentavimas.

Dalis namų ūkių nuotekas tvarko individualiuose nuotekų valymo įrenginiuose. Tačiau norint tinkamai juos eksploatuoti, reikia turėti žinių ar atitinkamą kvalifikaciją. Taip pat svarbu periodiškai atlikti tyrimus ir įsitikinti, kad nuotekos išvalomos tinkamai. Mitas, kad įsirengus individualią valyklą nebebus jokių papildomų rūpesčių ir išlaidų. Ilgainiui įsitikinama, kad nuolatinė priežiūra, remonto, įrenginių tobulinimo, veikimo atstatymo darbai nemažai kainuoja.

Mums visiems svarbu vartoti sveiką, švarų vandenį, gyventi švarioje aplinkoje, tačiau savarankiškai tuo besirūpindami ne tik išlaidaujame, bet ir gaištame laiką, užsikrauname papildomų darbų. Šiandieniam žmogui tai nebeturėtų rūpėti. UAB „Šiaulių vandenys“ nuosekliai investuoja atnaujindama vandentvarkos ūkio infrastruktūrą, kad galėtų užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę.

Šiauliečiams geriamasis vanduo tiekiamas iš Birutės ir Lepšių vandenviečių. Abi vandenvietės moderniai rekonstruotas, jose paruošiamas ir vartotojams tiekiamas požeminis geriamasis vanduo atitinka griežtus Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama ir toliau gerinti tiekiamo vandens kokybę, rekonstruoja vandentiekio vamzdynus.

UAB „Šiaulių vandenys“ didelį dėmesį skiria ir aplinkos apsaugai. Siekdami didinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą, patobulinome miesto nuotekų valyklos teršalų valymo technologiją, pastatėme dumblo apdorojimo įrenginius, rekonstruojame labiausiai susidėvėjusius nuotekų tinklus.

Prisijungus naujiems vartotojams, bendrovės eksploatuojamų požeminių vandens išteklių pakaks aprūpinti dar daugiau vartotojų, o nuotekų valykla bus pajėgi išvalyti dar didesnį nuotekų kiekį.

Prisijungę prie centralizuotos sistemos, gausite kokybiškas paslaugas, gyvensite patogiau, šiuolaikiškiau ir nepermokėsite. UAB „Šiaulių vandenys“ yra paskaičiavusi, kad 2017 m. šeima už vandens paslaugas per mėnesį vidutiniškai mokėjo apie 12 eurų.

Turėdami galimybę naudotis visais teikiamais patogumais, galime nevaržomai tobulėti, kurti savo ateitį, gyventi sveikesnėje aplinkoje ir tokią išsaugoti ateities kartoms.

Projekto eiga

2017 m. liepos 27 d. „Šiaulių miesto savivaldybės taryba sprendimu T-290 patvirtino Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“ ir pripažino jį Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

2018 m. liepos 16 d. UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „SROS“ pasirašė rangos sutartį. Pagal šią sutartį per 15 mėn. bus paklota 4,288 km vandentiekio ir 5,144 km nuotekų tinklų, pastatytos 3 požeminės nuotekų perpumpavimo siurblinės.

2018 m. liepos 19 d. rangos sutarties įsigaliojimo data.

Projekto darbai

Įgyvendinant projektą, Aukštabalio gyvenamojo rajono pietrytinėje dalyje planuojama pakloti 4,288 km vandentiekio ir 5,144 km nuotekų tinklų, pastatyti 3 požemines nuotekų perpumpavimo siurblines.

Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai bus klojami šių gatvių atkarpose: Aukštabalio, Statybininkų, Baltų, Rambyno, Pikeliškės, Tauro ir Išradėjų (žr. planą).

Nutiesus tinklus, centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo paslaugos bus pasiekiamos apie 60 esamų namų ūkių. Taip pat bus sudaryta galimybė prie nutiestų tinklų prisijungti dar apie 70 perspektyvinių namų ūkių.

Darbų grafikas:

Darbų vietaDarbų vykdymo laikas
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Tauro gatvėje nuo sklypo 30 iki 62. 2018 m. rugpjūčio 20 d. – lapkričio 30 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Pikeliškės gatvėje nuo sklypo 98 iki 78. 2018 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Statybininkų gatvėje nuo sklypo 53 iki 33. 2018 m. rugsėjo 1 d. - spalio 31 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Baltų gatvėje. 2018 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. sausio 31 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Rambyno gatvėje. 2018 m. gruodžio 1 d. - 2019 m. sausio 31 d. ir 2019 m. gegužės mėnesį.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Aukštabalio gatvėje. 2019 m. kovo 1 d. – gegužės 31 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Tauro gatvėje nuo sklypo 30 iki 2. 2019 m. balandžio 1 d. – gegužės 31 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Pikeliškės gatvėje nuo sklypo 78 iki 8. 2019 m. balandžio 1 d. – gegužės 31 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas tarp Tauro ir Baltų gatvių. 2019 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d.
Nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas Statybininkų gatvėje nuo sklypo 32 iki 16. 2019 m. birželio 1 d. – liepos 31 d.
Dangų atstatymas

2018 m. rugsėjis-lapkritis; 2019 m. balandis-liepa.

Nuotekų siurblinės įrengimas Rambyno gatvėje

2019 m. gegužė.

Nuotekų siurblinės įrengimas Pikeliškės - Statybininkų gatvėje

2019 m. birželis.

Nuotekų siurblinės įrengimas Aukštabalio gatvėje

2019 m. liepa.

Prisijungimo reikalavimai ir tvarka

Nuo naujai įrengtų vamzdynų gatvėje, gyventojams bus nutiesiamas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas iki sklypo ribos – savininkams reikės pasirūpinti tinklų paklojimu savo sklypo ribose.

1. Norint prisijungti prie nutiestos vandentiekio ir / ar nuotekų tinklo atšakos, sklypo savininkui reikės kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel. (8 41) 59 22 73 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą gauti prisijungimo sąlygas. Kartu su prašymu reikės pateikti nuosavybę patvirtinančius dokumentus (Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą ir / ar pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (patalpas) ir teises į juos).

2. Vandentiekio įvado ir / ar nuotekų išvado tinklų klojimo darbus namų valdos sklypo ribose gali atlikti (organizuoti) pats valdos savininkas arba jo pasamdyta statybinė organizacija. Atskiras leidimas žemės kasimo darbams sklypo ribose nereikalingas.

3. Vandentiekio įvado ir nuotekų išvado statybos darbų eigoje kviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus surašyti paslėptų darbų aktus. Kreiptis: Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222.

4. Jei reikalinga, vandentiekio įvado ir nuotekų išvado tinklų keitimus derinti su UAB „Šiaulių vandenys“ atstovu R. Ežerskiu. Kreiptis darbo dienomis 8.30 – 15.30 val., tel.: 8 686 58 778; (8 41) 52 55 80.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad vandentiekio įvadu ir nuotekų išvadu bus galima naudotis tik pradėjus eksploatuoti paklotus vandentiekio ir nuotekų tinklus gatvėse bei sudarius geriamojo vandens ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį su UAB „Šiaulių vandenys“.

5. Pasiklojus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel.: (8 41) 59 22 73; 8 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:

  • inžinerinių tinklų geodezinę nuotrauką* (1 egzempliorių, popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
  • vandens kokybės pažymą (kopija) (tik pageidaujant klientui);
  • paslėptų darbų aktą (-us), kad vandentiekio ir / arba nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 52 44 42; 8 615 24 222);
  • supaprastintą statinio projektą (jei pagal statybos teisės aktus privaloma), statybą leidžiančio dokumento kopiją.

*Jei užtruko inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos sudarymas, būsimas klientas gali kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą sudaryti laikiną vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį, o dokumentą pateikti vėliau.

6. Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo tarnybą (Vytauto g. 103, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 22 62; 8 615 02 984, 8 615 02 985) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį.

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sutartį, klientas (gyventojas) pateikia:

  • prašymą sutarčiai sudaryti;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu (asmens tapatybės kortelė ar pasas).

7. Tik sudarius paslaugų tiekimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir / ar nuims aklę nuo nuotekų išvado.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad už vandentiekio įvade esančią geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako pats vartotojas, nes įvadas priklauso vartotojui. Todėl prieš pradedant vartoti geriamąjį vandenį, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja pasitikrinti vandens kokybę įvade, atliekant geriamojo vandens laboratorinius tyrimus. Tokius tyrimus gali atlikti UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija (Birutės g. 39A (III a.), Šiauliai, tel.: (8 41) 59 65 93; 8 682 24 292) ar bet kuri kita laboratorija, teikianti tokias paslaugas.

Svarbu žinoti

Atkreipiame gyventojų dėmesį! UAB „Šiaulių vandenys“ įrengus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei nutiesus vandentiekio įvadą ir nuotekų išvadą iki sklypo ribos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktu, gyventojui atsiranda prievolė per 9 mėn. laikotarpį sudaryti sąlygas (gauti iš UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygas nutiesti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo tinklus savo valdomame sklype; žr. prisijungimo reikalavimų 1 punktą) prijungti gyventojo nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą prie UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja, jog prisijungus prie miesto vandentiekio tinklų, gyventojai ir toliau galės naudotis savo šulinių ar gręžinių vandeniu – šuliniai ar gręžiniai nebus uždarinėjami. Tačiau gyventojams išlieka prievolė jungtis prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, jeigu atsakingų institucijų bus nustatyta, kad asmens (gyventojo) vykdomas individualus geriamojo vandens išgavimas neatitinka teisės aktuose nustatytų geriamojo vandens išgavimo reikalavimų (Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Paskutinį kartą redaguota: 2019-06-13