Vandens tiekimas

Atgal
Bendrovė geriamuoju vandeniu aprūpina Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojus - iš viso apie 96,3 tūkst. gyventojų.

Vandens tiekimo sistemą sudaro vandenvietės, vandens tinklai ir trečio vandens kėlimo siurblinės.

UAB „Šiaulių vandenys“ vartotojams tiekia tik požeminį vandenį, kuris yra išgaunamas  Birutės ir Lepšių vandenvietėse  iš viršutinio devono Stipinų (D3st) svitos vandeningojo sluoksnio. Lepšių vandenvietėje požeminis vanduo slūgso 162-172 m gylyje, Birutės  - 170-194 m gylyje.

Kad vartotojus pasiektų kokybiškas vanduo, išgautas vanduo valomas Birutės ir Lepšių vandenviečių vandens kokybės gerinimo įrenginiuose ir Rėkyvos vandens ruošykloje. Filtruose sulaikomas geležies bei amonio perteklius.

Birutės ir Lepšių vandenvietėse yra 3 švaraus vandens rezervuarai, kurių bendra talpa - 30 tūkst. kub. m, eksploatuojama 16 artezinių gręžinių (Birutės vandenvietėje - 10 gręžinių, Lepšių vandenvietėje – 6). Siekiant racionaliausiai išnaudoti turimus pajėgumus, 59 gręžiniai yra konservuoti. Be to, atlikus bendrovės vandenviečių optimizavimo analizę, paaiškėjo, kad ir ekonominiu, ir vandens kokybės požiūriu naudinga uždaryti trečiąją bendrovės eksploatuojamą Bubių vandenvietę. Vandenvietė uždaryta 2015 m.

2018 m. Šiaulių miesto vandenvietėse buvo išgauta 4460,4 tūkst. kub. m geriamojo vandens, vartotojams patiekta - 4386,5 tūkst. kub. m arba 12 tūkst. kub. m. per parą.
 
Iš Birutės vandenvietės tiekiama apie 58 proc. Šiaulių miestui reikalingo geriamojo vandens, iš Lepšių vandenvietės – 42 proc.
 
UAB „Šiaulių vandenys“ eksploatuoja 625,6 km vandentiekio tinklų.

Kad vanduo pasiektų gyvenančius aukščiau nei penkiaaukščiuose namuose, vandenį reikia papildomai pakelti. Todėl prie daugiaaukščių namų yra įrengtos trečio vandens kėlimo siurblinės. Šiauliuose yra 26 tokios siurblinės.
 
Birutės ir Lepšių vandenvietės pajėgios išgauti ir vartotojams per parą patiekti apie 22,5 tūks. kub. m kokybiškai paruošto geriamojo vandens. Šiuo metu vandenviečių pajėgumai išnaudojami 50-55 proc. Tačiau esant didesniems pajėgumams, Šiaulių miesto vandenvietėse per parą maksimaliai būtų galima išgauti apie 90 tūkst. kub. m požeminio geriamojo vandens (ištekliai patvirtinti 1998 m. sausio 13 d. Valstybinėje išteklių komisijoje). Akivaizdu, kad toks vandens išteklių kiekis bus pakankamas ir ateinančioms kartoms bei tolimesnėje ateityje, augant vandens vartojimui.

Vandens gavybos, valymo ir tiekimo procesuose žmogaus darbo labai nedaug, nes įrenginių darbas yra automatizuotas. Įranga valdoma nuotoliniu būdu iš bendrovės Centrinės dispečerinės. Dispečeriai kompiuterio ekranuose mato, kaip įrenginiai dirba, kaip vyksta technologinis procesas.


Galerija


Birutės vandenvietė.
Birutės vandenvietės vandens ruošyklos pastatas.
Slėginiai filtrai Birutės vandenvietėje.
Vandens tiekimo į miestą siurblinė Birutės vandenvietėje.
Lepšių vandenvietė.
Vandens gerinimo įrenginiai Lepšių vandenvietėje.
Antro kėlimo siurblinė paruoštą geriamąjį vandenį pumpuoja į miesto tinklus. Lepšių vandenvietėje.
Paskutinį kartą redaguota: 2019-04-01