Vandens tiekimas

Atgal

1
UAB „Šiaulių vandenys“ gyventojams tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį, kuris yra išgaunamas Birutės ir Lepšių vandenvietėse iš viršutinio devono Stipinų (D3st) svitos vandeningojo sluoksnio. Lepšių vandenvietėje požeminis vanduo slūgso 162-172 m gylyje, Birutės – 170-194 m gylyje.
2
Taip giliai slūgsantį vandenį padeda išgauti gręžiniai. Birutės ir Lepšių vandenvietėse eksploatuojama 16 gręžinių, jų našumas – 80-100 m³/val. Vandenvietėse per parą maksimaliai būtų galima išgauti apie 90 tūkst. m³ požeminio geriamojo vandens, tačiau šiandieninis poreikis yra apie 12 tūkst. m³ per parą.
3
Išgautas požeminis vanduo ruošiamas Lepšių ir Birutės vandens gerinimo įrenginiuose ir Rėkyvos vandens ruošykloje. Slėginiuose filtruose sulaikomas geležies perteklius bei sumažinamas amonio kiekis.
4
Išvalytas vanduo patenka į švaraus vandens rezervuarus. Jų yra trys po 10 tūkst. m³ talpos.
5
Vandenvietėse yra 10 siurblių, kurie pumpuoja vandenį į vandentiekio tinklą. Dažniausiai šiam procesui užtenka 5-6 siurblių.
6
Vandentiekio tinklų ilgis Šiauliuose yra apie 626,8 km.
7
Kad vanduo pasiektų gyvenančius aukščiau nei penkiaaukščiuose namuose, vandenį reikia papildomai pakelti. Todėl prie daugiaaukščių namų įrengiamos trečio vandens kėlimo siurblinės. Šiauliuose yra 27 tokios siurblinės.
8
Vandens gavybos, valymo ir tiekimo procesuose žmogaus darbo labai nedaug, nes įrenginių darbas  yra automatizuotas. Įranga valdoma nuotoliniu būdu iš UAB „Šiaulių vandenys“ Centrinės dispečerinės. Dispečeriai kompiuterio ekranuose stebi ir kontroliuoja įrenginių darbą ir technologinį procesą. Esant sutrikimams, gaunamas aliarminis pranešimas ir tai leidžia darbuotojams operatyviai reaguoti bei šalinti gedimo priežastis.
9
UAB „Šiaulių vandenys“ turi 54,1 tūkst. klientų (gyventojai, organizacijos, įmonės), kuriems tiekia požeminį geriamąjį vandenį. Iš viso vandeniu aprūpinama apie 96,9 tūkst. gyventojų, gyvenančių Šiaulių mieste bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenvietėse.
10
Per parą vartotojams patiekiama apie 12  tūkst. m³ geriamojo vandens. Vienas gyventojas vidutiniškai suvartoja 64 litrus per parą.
11
Vandentiekio vandens kokybę kontroliuoja UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos geriamojo vandens tyrimų padalinys. Tiriant vandenį, nustatomi 4 mikrobiologiniai, 26 toksiniai rodikliai bei 16 indikatorinių rodiklių. Tyrimams vandens mėginiai imami iš vandenviečių, vandentiekio tinklo bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Per metus paimama apie 650 geriamojo vandens mėginių.
12
Laboratorijos tyrimai patvirtina, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Toksinių rodiklių vertės niekada neviršijo šios normos reikalavimų, nė karto neaptikta ir mikrobiologinė tarša.
13
Neretai apie kietą vandenį pateikiama klaidinanti informacija. Vandens kietumą lemia jame ištirpusių druskų (kalcio ir magnio hidrokarbonatai, sulfatai, chloridai, kt.) kiekis. Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 vandens kietumo rodiklis nėra ribojamas. Birutės vandenvietės vanduo yra 4,19 mmol/l (kietas), Lepšių vandenvietės – 2,94 mmol/l (vidutiniškai kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogaus organizmui.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-06