Vandens tiekimas

Atgal

1
UAB „Šiaulių vandenys“ gyventojams tiekia tik požeminį geriamąjį vandenį, kuris yra išgaunamas Birutės ir Lepšių vandenvietėse iš viršutinio devono Stipinų (D3st) svitos vandeningojo sluoksnio. Lepšių vandenvietėje požeminis vanduo slūgso 162-172 m gylyje, Birutės – 170-194 m gylyje.
2
Taip giliai slūgsantį vandenį padeda išgauti gręžiniai. Birutės ir Lepšių vandenvietėse eksploatuojama 16 gręžinių, jų našumas – 80-100 m³/val. Vandenvietėse per parą maksimaliai būtų galima išgauti apie 90 tūkst. m³ požeminio geriamojo vandens, tačiau šiandieninis poreikis yra apie 12 tūkst. m³ per parą.
3
Išgautas požeminis vanduo ruošiamas Lepšių ir Birutės vandens gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje. Slėginiuose filtruose sulaikomas geležies perteklius bei sumažinamas amonio kiekis.
4
Išvalytas vanduo patenka į švaraus vandens rezervuarus. Vandenvietėse jų yra trys po 10 tūkst. m³ talpos.
5
Vandenvietėse yra 10 siurblių, kurie pumpuoja vandenį į vandentiekio tinklą. Dažniausiai šiam procesui užtenka 5-6 siurblių.
6
Bendrovė „Šiaulių vandenys“ iš viso prižiūri 632,6 km vandentiekio tinklų, jų skersmuo siekia nuo 25 iki 600 mm.
7
Aukštesniems nei penkių aukštų namams vandenį papildomai pakelia prie daugiaaukščių įrengtos vandens siurblinės, mieste jų yra 27.
8
Vandens gavybos, valymo ir tiekimo procesuose žmogaus darbo labai nedaug, nes įrenginių darbas  yra automatizuotas. Įranga valdoma nuotoliniu būdu iš UAB „Šiaulių vandenys“ Centrinės dispečerinės. Dispečeriai kompiuterio ekranuose stebi įrenginių darbą ir kontroliuoja technologinius procesus. Esant sutrikimams, gaunamas aliarminis pranešimas ir tai leidžia darbuotojams operatyviai reaguoti bei šalinti gedimo priežastis.
9
UAB „Šiaulių vandenys“ aptarnauja 54,5 tūkst. klientų (gyventojai, organizacijos, įmonės). Geriamuoju vandeniu bendrovė aprūpina apie 98 tūkst. Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono Ginkūnų, Aukštelkės ir Vijolių gyvenviečių gyventojų.
10
Per parą vartotojams patiekiama apie 11,5  tūkst. m³ geriamojo vandens. Vienas gyventojas vidutiniškai sunaudoja 66 litrus per parą. UAB „Šiaulių vandenys“ duomenimis, šiuo metu šeima per mėnesį vidutiniškai moka apie 12 eurų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir tai sudaro apie 1 proc. viso šeimos biudžeto.
11
UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės stebėseną. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2017. Tiriant vandenį, nustatomi 4 mikrobiologiniai, 27 toksiniai ir 16 indikatorinių rodiklių. Tyrimams vandens mėginiai imami iš vandenviečių, vandentiekio tinklo bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Per metus paimama apie 650 geriamojo vandens mėginių ir atliekama apie 8 tūkst. laboratorinių tyrimų.
12
Laboratorijos tyrimai patvirtina, kad Birutės ir Lepšių vandenviečių gerinimo įrenginiuose bei Rėkyvos vandens ruošykloje paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visus kokybės rodiklius. Toksinių rodiklių vertės niekada neviršijo šios normos reikalavimų, nė karto neaptikta ir mikrobiologinė tarša.
13
Neretai apie kietą vandenį pateikiama klaidinanti informacija. Vandens kietumą lemia jame ištirpusių kalcio ir magnio druskų kiekis. Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 vandens kietumo rodiklis nėra ribojamas, nes jis neturi neigiamos įtakos žmogaus sveikatai. Birutės vandenvietės vanduo yra 4,24 mmol/l (kietas), Lepšių vandenvietės – 3,06 mmol/l (vidutiniškai kietas). Kietas vanduo nepageidaujamas buityje, tačiau yra vertingas žmogaus organizmui.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2021-04-13