Sutarčių su įmonėmis sudarymo tvarka

Atgal
Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ar paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:
 • prašymas sudaryti sutartį, kuriame nurodoma:
  - įmonės pavadinimas,
  - objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresas, veiklos rūšis, 
  - įmonės kodas, 
  - PVM mokėtojo kodas, 
  - atsiskaitomosios sąskaitos numeris, 
  - bankas, banko kodas, 
  - telefonas, faksas, el. pašto adresas,
  - sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresas, 
  - įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašas ir įmonės antspaudas, 
  - nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijos (jei vanduo naudojamas gamybos poreikiams).
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas;
 • įmonei priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija (paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sutarčiai);
 • jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui - patalpų perdavimo akto kopija, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu.
Daugiau informacijos suteiks Klientų aptarnavimo tarnyba tel. (8 41) 59 22 62.


Parašykite mums

 
Paskutinį kartą redaguota: 2018-11-12