Paviršinių nuotekų tvarkymas

Atgal

Paviršinių nuotekų (lietaus) sistema nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. 2015 m. gruodžio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-356 UAB „Šiaulių vandenys“ paskirta Šiaulių miesto teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja.

2018 m. spalio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-346 patvirtintas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas“.

Bendrovė eksploatuoja 262,1 km paviršinių nuotekų tinklų. Nekilnojamo turto registre turto savininko – Šiaulių miesto savivaldybės – vardu įregistruota 185,21 km paviršinių nuotekų tinklų, iš kurių 46,28 km nuosavybės teise perduota UAB „Šiaulių vandenys“.

Paviršinės nuotekos surenkamos nuo 1701 ha teritorijos.

Bendrovė eksploatuoja keturias paviršinių nuotekų valyklas (K. Kalinausko g.,  dvi Pramoninio parko teritorijoje ir Vilniaus g. (naftos produktų skirtuvas). Nuosavybės teise bendrovei priklauso dvi valyklos – Vilniaus g. ir viena Pramoniniame parke.

Metinis paviršinių nuotekų valymo įrenginių debitas - 1131,8 tūkst. kub. m. Projektiniai paviršinių nuotekų išvalymo rodikliai: naftos - iki 5 mg/l (K. Kalinausko g. valykloje - naftos iki 1 mg/l), suspenduotų medžiagų - 30 mg/l.

Nuotekų valymo įrenginiuose išvalytas paviršinis vanduo, taip pat paviršinis vanduo nuo netaršių objektų, pavyzdžiui, nuo stogų, pėsčiųjų takų ar parkų, kurio nereikia valyti, per 104 mieste esančius išleistuvus išleidžiamas į atvirus vandens telkinius – Vijolės, Kulpės, Šiladžio ir Švendrelio upes, Talkšos, Rėkyvos ežerus ir Prūdelio tvenkinį.

Paviršinių nuotekų sistemą būtina reguliariai prižiūrėti ir valyti, kad grioviuose nesikauptų sąnašos, neaugtų žolės ir krūmai, nepakiltų vandens lygis ir neužlietų grioviuose esančių vandens išleidėjų.

Nuo paviršinių nuotekų sistemos priežiūros priklauso miesto gatvių būklė, transporto eismo sąlygos liūčių ir polaidžio metu, vandens telkinių ekologinė pusiausvyra.

Paskutinį kartą redaguota: 2019-09-02