Nuotekų tvarkymas

Atgal

1
Kai panaudojame vandenį, mes jį užteršiame. Jis būna purvinas, nemalonaus kvapo, pilnas visokių priemaišų ir teršalų: maisto atliekų, įvairių šiukšlių, smėlio, skalbiklių, valiklių, riebalų, fekalijų, net nuodingų medžiagų. Užterštą vandenį vadiname nuotekomis. Nuotekos yra pavojingos aplinkai, todėl teršalus būtina išvalyti.
2
Panaudotą vandenį išleidžiame į nuotekų tinklą. Nuotekų vamzdynų ilgis Šiauliuose siekia apie 628,2 km.
3
Nuotekų siurblinės, kurių Šiauliuose yra  61, pumpuoja nešvarų vandenį vamzdynu iki pagrindinės siurblinės. Iš šios siurblinės nuotekos 8 km ilgio vamzdžiu pumpuojamos į modernią nuotekų valyklą, kuri yra atokiai už miesto, Jurgeliškių kaime Šiaulių rajone.
4
Iš pradžių nešvarus vanduo apvalomas mechaniškai. Nuotekos teka pro smulkias grotas, kurios sulaiko stambias šiukšles. Ant grotų susiformuoja nuogriebų kilimas, kuris padeda surinkti riebalus ar tepalus.
5
Grotose apvalytos nuotekos patenka į smėliagaudes. Jose pašalinamas smėlis.
6
Tuomet nuotekos patenka į pirminius nusodintuvus. Šiuose baseinuose pamažu į dugną nusėda skendinčios kietosios, organinės ir kitos neištirpusios dalelės. Iš nusėdusių dalelių susidaro pirminis dumblas, kuris požeminiais vamzdynais nukreipiamas į dumblo rezervuarą. Čia jis sumaišomas ir paduodamas į pūdytuvus apdoroti. Nusodintuvų paviršiuje plūduriuojančios paviršinės medžiagos putų surinktuvu surenkamos ir nukreipiamos į riebalų siurblinę.
7
Toliau nuotekos nukreipiamos į veikliojo dumblo reaktorius (rezervuarus), kur vyksta biologinis nuotekų valymas. Šiame etape nuotekas valo mikroorganizmai. Bakterijos skaido ir kaip maistą naudoja organinius nuotekų teršalus. Siurbliai pučia orą ir maišo vandenį, kad veiklusis dumblas nenusėstų ir mikroorganizmai būtų aprūpinami deguonimi. Jei į nuotekas patenka nuodingų medžiagų, gerosios bakterijos sunaikinamos ir teršalai tinkamai neišvalomi. Bakterijas tenka užauginti iš naujo.
8
Išvalytos nuotekos patenka į antrinius nusodintuvus. Šie įrenginiai atskiria išvalytą vandenį nuo susidariusio veikliojo dumblo. Išvalytas vanduo nukreipiamas į išleistuvą, o dumblas - į dumblo rezervuarą. Čia jis sumaišomas su pirminiu dumblu ir paduodamas į pūdytuvus apdoroti.
9
Nuotekų valykloje išvalytas vanduo požeminiu kanalu išleidžiamas į atvirą kanalą, o iš jo patenka į Kulpės upę. Po ilgos kelionės vanduo vėl švarus ir grąžinamas į aplinką - Kulpės, Mūšos, Lielupės upėmis pasiekia Baltijos jūrą Latvijos pakrantėje. Per parą nuotekų valykloje išvaloma apie 21 tūkst. m³ nuotekų.

 

10
UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys nuolat kontroliuoja, ar tinkamai valomos nuotekos. Laboratorijos tyrimai patvirtina, kad Šiaulių miesto nuotekų valykloje nuotekos išvalomos pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Helsinkio konvencijos aplinkosauginius reikalavimus.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-07