2021 m.

Elektroninio aukciono būdu parduodamas bronzos metalo laužas

2021 m. lapkričio 18 d.

Bronzos metalo laužo pardavimo elektroninio aukciono būdu sąlygos:

1. Turto valdytojas (savininkas) – UAB „Šiaulių vandenys“.
2. Informacija apie parduodamą turtą: Parduodama 4.836 (keturios tonos aštuoni šimtai trisdešimt šeši kilogramai) bronzos metalo laužo, t. y. išmontuoti vandens apskaitos prietaisai (skaitikliai).
3. Perkantysis bronzos metalo laužą, turi būti įtrauktas į atliekų tvarkytojo valstybės Registrą, bei atliekų tvarkymo apskaitą vykdyti per GPAIS sistemą. Į  www.evarzytynes.lt privalo įkelti atliekų tvarkytojo leidimo kopiją.  
4. Pradinė pardavimo kaina – 3900 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai) (su PVM) už vieną toną.
5. Registravimo į aukcioną pradžios ir pabaigos data, laikas: 2021-11-24 00:00:00 iki 2021-11-25  23:59:59. Dalyvio registracijos tvirtinimo trukmė – 2 d. d.
6. Elektroninio aukciono, vykdomo www.evarzytynes.lt, pradžios ir pabaigos data, laikas: 2021-11-29  09:00:00 iki 2021-11-30 13:59:59. Aukciono numeris: 218690.
7. Kontaktinis asmuo: Arvydas Šnipaitis, UAB „Šiaulių vandenys“, Birutės g. 39A, Šiauliai, el. paštas arvydas.s@siauliuvandenys.lt.
8. Turto apžiūra: Birutės g. 39A, Šiauliai, prieš tai sutarus su kontaktiniu asmeniu Arvydu Šnipaičiu, tel. 8 687 29 915.
9. Atsiskaitymo sąlygos: Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 10 (dešimt) darbo dienų po e. aukciono pabaigos.
10. Aukcione įsigytą bronzos metalo laužą galima atsiimti tik pasirašius pirkimo–pardavimo sutartį ir patalpinus ją į GPAIS sistemą, bei apmokėjus PVM sąskaitą faktūrą. Sutartį į sistemą privalo patalpinti Pirkėjas.
11. Bendrovės atsiskaitomoji sąskaita: LT457180000005467365, Šiaulių bankas.
12. Garantinio piniginio įnašo suma: 1000 (vienas tūkstantis) Eur (su PVM), (pervedama į nurodytą sąskaitą iki dalyvių į elektroninį aukcioną registracijos pabaigos datos). Garantinė piniginio įnašo suma laimėjusiam dalyviu bus įskaičiuotą į galutinę parduodamo turto kainą. Visiems kitiems elektroninio aukciono dalyviams ši suma bus grąžinta per 3 (tris) darbo dienas į nurodytas registruotų dalyvių banko sąskaitas. Laimėjusiam dalyviui, bet atsisakiusiam pirkti prekę, garantinis mokestis negrąžinamas.
13. Dalyvio registracijos mokestis: 20,00 Eur (dvidešimt) Eur (su PVM), dalyvio mokestis negrąžinamas.
14. Informacija apie aukcioną, jo sąlygas ir pildomus dokumentus skelbiama www.evarzytynes.lt, www.siauliuvandenys.lt  ir  www.etaplius.lt.
Informacija apie aukcioną ir aukcionų vykdymo tvarką skelbiama www.siauliuvandenys.lt.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-11-18