Dumblo apdorojimas

Atgal

1
Valant nuotekas, susidaro nemažai nuosėdų – skystojo dumblo, kuriame yra ne tik daug augalams naudingų maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Dėl Šiaulių pramonės įmonių išleidžiamos taršos miesto nuotekų valykloje susidarančiame dumble randama sunkiųjų metalų. Dėl didelės sunkiųjų metalų (chromo junginių) koncentracijos dumblas netinkamas nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti. Todėl jam tvarkyti turi būti taikomos kitos alternatyvos, kaip deginimas. Susidaręs dumblas yra pūdomas, išgaunant biodujas, o jas deginant, gaminama energija.
2
Nuotekų dumblas susidaro pirminiuose (apie 2500 m3 per mėn.) ir antriniuose (apie 15500 m3 per mėn.) nusodintuvuose. Dumblas iš antrinių nusodintuvų yra sutankinamas centrifugomis ir jo lieka tik apie 1700 m3 per mėn. Susidaręs dumblas požeminiais vamzdynais nukreipiamas į rezervuarą, kuriame yra sumaišomas ir paduodamas į pūdytuvus, iš viso apie 4200 m3 per mėn.
3
Dumblas patenka į du pūdytuvus (kiekvienas po 3650 m³ talpos). Kad vyktų puvimo procesas, palaikoma  37oC dumblo temperatūra (mezofilinis procesas). Pūvant dumblui, išsiskiria biodujos, maždaug apie 70-80 tūkst. m³ per mėnesį.
4
Pūdytuvuose susidariusios biodujos išvalomos nuo priemaišų (sieros junginių) ir kaupiamos 2100 m³ dujų talpykloje.
5
Iš talpyklos biodujos nukreipiamos į kogeneracinę šilumos ir elektros energijos jėgainę. Deginant dujas dujų deginimo katiluose, gaminama šilumos energija, o deginant kogeneratoriuose – elektros ir šilumos energija. Jėgainė gali dirbti naudodama biodujas, tačiau jų pritrūkus, kogeneratoriuose galima deginti gamtines dujas. Kadangi išgaunamų biodujų nepakanka reikalingam energijos kiekiui pagaminti, UAB „Šiaulių vandenys“ papildomai perka biodujų ir gamtinių dujų.
6
2019 metais, deginant dujas šioje jėgainėje, pagaminta 4 tūkst. MWh elektros ir 7,15 tūkst. MWh šilumos energijos. Tai sudaro 100 proc. reikalingos šilumos ir iki 50 proc. elektros energijos kiekio, sunaudojamo nuotekų valykloje. Šiluma naudojama dumblo pūdytuvams šildyti bei apdorotam dumblui džiovinti, o elektra tiekiama nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams.
7
Išpūdytas ir energiją atidavęs dumblas nusausinamas centrifugoje ir džiovykloje sudžiovinamas į granules. 2019 m. granulės buvo pakuojamos į maišus ir sandėliuojamos aikštelėje – per metus sukaupta apie 2,1 tūkst. tonos džiovinto dumblo granulių. 
8
Nuo 2020 m. vasario mėnesio nuotekų valymo dumblo apdorojimo procese susidarantis išdžiovintas dumblas yra perduodamas AB „Akmenės cementas“ deginti. Gamykloje džiovinto dumblo granulės deginamos kaip alternatyvus kuras. Šilumos energija ir susidarę pelenai naudojami cemento gamybai. Taip apdoroto džiovinto dumblo problema išsprendžiama maksimaliai, nepaliekant jokių atliekų ir neteršiant aplinkos.
9
UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys nuolat tiria dumblo kokybę. Pagal gautus rezultatus yra kontroliuojama, ar tinkamai dirba pūdytuvai, ar dumblas išpūdomas, ar pakankamai nusausinamas ir t.t. Taip pat laboratorijos tyrimai padeda nustatyti, ar dumblas yra tinkamas naudoti. Tiriami organinių medžiagų, sunkiųjų metalų ir daugelio kitų medžiagų kiekiai dumble, kurie ir parodo dumblo kokybę.
10
Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių darbas yra automatizuotas. Visas technologinis procesas stebimas nuotekų valyklos dispečerinės kompiuterių ekranuose. Esant sutrikimams, gaunamas aliarminis pranešimas ir tai leidžia darbuotojams operatyviai reaguoti bei šalinti gedimo priežastis. Ši sistema užtikrina patikimą ir saugų įrenginių darbą bei padeda išvengti žmogaus klaidų.
 

Paskutinį kartą redaguota: 2020-04-06