Dumblo apdorojimas

Atgal

1
Valant nuotekas, susidaro nemažai nuosėdų - skystojo dumblo, kuriame yra ne tik daug augalams naudingų maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Šiaulių nuotekų valykloje susidarančiame dumble yra ir  sunkiųjų metalų, ir kitų cheminių medžiagų. Toks dumblas netinkamas nei tręšti, nei miškininkystėje, nei rekultivuoti. Tačiau nepanaudojamą dumblą reikia sutvarkyti. Šiauliuose dumblas pūdomas, išgaunamos biodujos, o jas deginant, gaminama energija.
2
Nuotekų dumblas susidaro pirminiuose (apie 2500 m3 per mėn.) ir antriniuose (apie 15500 m3 per mėn.) nusodintuvuose. Dumblas iš antrinių nusodintuvų yra sutankinamas centrifugomis ir jo lieka tik apie 1700 m3 per mėn. Susidaręs dumblas požeminiais vamzdynais nukreipiamas į rezervuarą, kuriame yra sumaišomas ir paduodamas į pūdytuvus, iš viso apie 4200 m3 per mėn.
3
Dumblas patenka į du pūdytuvus (kiekvienas po 3650 m³ talpos). Kad vyktų puvimo procesas, palaikoma  37oC dumblo temperatūra (mezofilinis procesas). Pūvant dumblui, išsiskiria biodujos, maždaug apie 70-80 tūkst. m³ per mėnesį.
4
Pūdytuvuose susidariusios biodujos išvalomos nuo priemaišų ir kaupiamos 2100 m³ dujų talpykloje.
5
Iš talpyklos biodujos nukreipiamos į kogeneracinę šilumos ir elektros energijos jėgainę. Deginant dujas dujų deginimo katiluose, gaminama šilumos energija, o deginant kogeneratoriuose – elektros ir šilumos energija. Jėgainė gali dirbti naudodama biodujas, tačiau jų pritrūkus, agregatus galima perjungti ir deginti gamtines dujas. Kadangi išgaunamų biodujų nepakanka reikalingam energijos kiekiui pagaminti, UAB „Šiaulių vandenys“ papildomai perka biodujų ir gamtinių dujų.
6
2018 metais, deginant dujas šioje jėgainėje, pagaminta 3,62 tūkst. MWh elektros ir 6,56 tūkst. MWh šilumos energijos. Tai sudaro 100 proc. reikalingos šilumos ir iki 50 proc. elektros energijos kiekio, sunaudojamo nuotekų valykloje. Šiluma naudojama dumblo pūdytuvams šildyti bei apdorotam dumblui džiovinti, o elektra tiekiama nuotekų valymo bei dumblo apdorojimo technologiniams procesams.
7
Išpūdytas ir energiją atidavęs dumblas nusausinamas ir džiovykloje sudžiovinamas į granules. Granulės pakuojamos į maišus ir sandėliuojamos aikštelėje. Praėjusiais metais sukaupta apie 1,76 tūkst. tonos džiovinto dumblo granulių.
8
Šiuo metu UAB „Šiaulių vandenys“ ieško sprendimo, kaip galutinai sutvarkyti džiovintą nuotekų dumblą. Granules galima deginti biokuro katilinėse, cemento ar atliekų deginimo gamyklose ir kt.
9
UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorijos nuotekų tyrimų padalinys nuolat tiria dumblo kokybę. Pagal gautus rezultatus yra kontroliuojama, ar tinkamai dirba pūdytuvai, ar dumblas išpūdomas, ar pakankamai nusausinamas ir t.t. Taip pat laboratorijos tyrimai padeda nustatyti, ar dumblas yra tinkamas naudoti. Tiriami organinių medžiagų, sunkiųjų metalų ir daugelio kitų medžiagų kiekiai dumble, kurie ir parodo dumblo kokybę.
10
Nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių darbas yra automatizuotas. Visas technologinis procesas stebimas nuotekų valyklos dispečerinės kompiuterių ekranuose. Esant sutrikimams, gaunamas aliarminis pranešimas ir tai leidžia darbuotojams operatyviai reaguoti bei šalinti gedimo priežastis. Ši sistema užtikrina patikimą ir saugų įrenginių darbą bei padeda išvengti žmogaus klaidų.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-05-07